Jeotermal Enerji Raporu

Artan enerji ihtiyacı, fosil enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve bunların kullanımından kaynaklanan çevre sorunları nedeniyle jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal enerji, ülke içi enerji potansiyelinin kapasite genişlemesi açısından fırsatlar sunmaktadır. Ulusal enerji politikamız gereği enerji tedarik portföyünün genişlemesi için son yıllarda jeotermal enerji kaynakları da değerlendirilmeye başlanmış ve söz konusu kaynakların özelleştirilmesiyle bu kaynaklardan daha fazla faydalanma yoluna gidilmiştir. Mayıs 2009 itibariyle, Türkiye’deki keşfedilmiş mevcut bütün jeotermal oluşumlar değerlendirilerek Türkiye’nin tahmini görünür kapasitesi referans sıcaklığının 15°C olması durumu için yaklaşık 4800 MW olarak hesaplanmıştır[1]. Bu durum jeotermal enerjinin Türkiye için alternatif enerji kaynağı olabilecek konumunu kuvvetlendirmektedir. Yenilenebilir enerji türlerinden biri olan jeotermal enerjinin inceleneceği bu çalışmada, jeotermal enerjinin tanımı yapılarak, Türkiye’de ve Dünya’daki örnekleri, faydalanma türleri ve TR81 bölgesindeki uygulanabilirliği hakkında araştırmalar yapılmıştır.

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

    Şahin BAŞ

BAKKA- UZMAN