TR81 Hidroelektrik Enerji Raporu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gün geçtikçe ön plana çıktığı ve ülkelerin karbon bazlı yakıt içeren enerji üretim tesislerinin çevreye verdiği zararın ispatlanmasıyla temiz enerjiye daha çok önem verdiği günümüzde, bilimsel ve teknolojik araştırmalar da temiz enerjinin kullanımını kolay kılan bulgular elde etmeye başlamışlardır. Bu bulgular şüphesiz ki güneş, rüzgâr, su gibi en temel enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmaya yardımcı olacaktır. Temiz enerji elde etme yöntemlerinden biri de Hidroelektrik Enerji’dir. Engel tanımaksızın akıp giden bir nehir düşündüğümüzde bu nehrin barındırdığı gücü hayal etmek pek de zor değildir. Bu enerjinin insanoğlunun kullanımına sunulması için araç olan Hidroelektrik Santraller, nehrin hareket enerjisinden elektrik enerjisinin elde edilip şebekeye aktarılmasını sağlarlar. Uygun planlama evresinden geçirilip, çevresel, sosyal, ekonomik verimleri en iyi şekilde hesaplanarak kurulan Hidroelektrik Santrallerin doğal yaşama etkisi oldukça düşüktür. Ancak yanlış uygulama yöntemi ve eksik planlama verileri ile kurulan bazı yapıların çevreye geri döndürülemez büyüklükte zarar verebildikleri de bilinmektedir. Bu çalışmada Hidroelektrik Santrallerin yapıları, çalışma prensipleri, doğru planlama aşamaları ve çevresel etkilerinin araştırılmasının yanı sıra TR81 bölgesinde kurulu olan veya kurulması planlanan HES’lerin analizleri, planlanan güçleri ve maksimum kapasiteleri elde edilecek ve açıklanacaktır.

.

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız