Kategori: Siber Güvenlik

Mobil Cihazlarda Güvenlik Eğitimi

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı’na yapmış olduğu TR81/17/TD/0003 referans numaralı “Mobil Cihazlarda Güvenlik ve Alınabilecek Tedbirler Eğitimi” konulu proje başvurusu kabul edilerek 03.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Başarılı değerlendirilen teknik destek projesi kapsamında 17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eğitim salonunda Zonguldak Mesleki […]

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

11 Kasım 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve    kapsam MADDE 1 − (1) Bu    Tebliğin amacı ve kapsamı, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve […]

APT (Advanced Persistent Threat – Hedef Odaklı Karmaşık Siber Saldırı)

Devletler veya büyük gruplar tarafından desteklenen, siber savaşlarda istenen saldırıları yerine getirmek için gelişmiş teknikler kullanılarak tasarlanmış, sistemden kendini gizleme özellikleri bulunan, sistemden bilgi sızdırma, sistemde casusluk faaliyetleri düzenleme ya da sisteme zarar verme amacını taşıyan, hedefi net olarak belirlenmiş tehdit türü olarak tanımlanabilir. Bu tip saldırılar profesyonel saldırılar olduğundan dolayı arkasında büyük gruplar yada ülkeler bulunmaktadır. […]

DOS/DDOSS Saldırıları

             Günümüzde hala  %100 çözümü bulunamamış olan bir saldırıdan bahsedeceğiz. Amaç karşı tarafın sunucusunu hizmet veremez hale getirmektir. DOS saldırısının açılımı “Denial of Service” saldırısıdır. DDOS ise “Distributed Denial of Service” demektir. Basitçe, bir DOS saldırısını bir sürü farklı bilgisayardan yaparsanız DDOS yapmış olursunuz.              Web sunucularına yönelik DOS/DDOS saldırılarında amaç sunucunun kaynaklarını tüketerek çalışamayacak kadar […]

Siber Güvenlik ve Alınabilecek Kişisel Tedbirler

        Teknolojinin hayatın içerisine daha fazla girmesi ile birlikte teknolojiden kaynaklanan güvenlik zafiyetleri de gün geçtikçe artmaktadır. İnternet, kolaylık sağlayan bir araç olmaktan çıkmış birçok alanda kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde dünya üzerinde 2.4 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. (1) Başlangıç olarak sadece bilgi paylaşımı amacı ile geliştirilmiş olan internet günümüzde sadece bilgisayarlarda kullanılmakla kalmamış hayatın […]

14/12/2013 Tarihli 28851 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet ortamının sağlıklı gelişebilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulunun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranacak şartlarla ilgili diğer esasları düzenlemektir. […]