Kategori: Enerji

Mobil Cihazlarda Güvenlik Eğitimi

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı’na yapmış olduğu TR81/17/TD/0003 referans numaralı “Mobil Cihazlarda Güvenlik ve Alınabilecek Tedbirler Eğitimi” konulu proje başvurusu kabul edilerek 03.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Başarılı değerlendirilen teknik destek projesi kapsamında 17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eğitim salonunda Zonguldak Mesleki […]

Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi

Termoelektrik jeneratörlerin çok sayıda jeneratörün birbirine seri bağlanması ile voltaj çıkıs yükseltilebilmekte, paralel bağlanması ile de akım değeri artırılabilmektedir. Bu çalışmada, termoelektrik jeneratörler kullanılarak bir deney seti oluşturulmuş, jeneratörün sıcak tutulması gereken yüzeyi soba borusunda üretilen atık gaz tarafından ısıtılarak ve soğuk olan yüzeyi üzerinden su geçirilip soğutularak sıcaklık farkı ile elektrik üretimi sağlanmıştır. Burada gerilim değerleri 5,11 V […]

TR81 Hidroelektrik Enerji Raporu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gün geçtikçe ön plana çıktığı ve ülkelerin karbon bazlı yakıt içeren enerji üretim tesislerinin çevreye verdiği zararın ispatlanmasıyla temiz enerjiye daha çok önem verdiği günümüzde, bilimsel ve teknolojik araştırmalar da temiz enerjinin kullanımını kolay kılan bulgular elde etmeye başlamışlardır. Bu bulgular şüphesiz ki güneş, rüzgâr, su gibi en temel enerji kaynaklarından daha […]

Jeotermal Enerji Raporu

Artan enerji ihtiyacı, fosil enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve bunların kullanımından kaynaklanan çevre sorunları nedeniyle jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal enerji, ülke içi enerji potansiyelinin kapasite genişlemesi açısından fırsatlar sunmaktadır. Ulusal enerji politikamız gereği enerji tedarik portföyünün genişlemesi için son yıllarda jeotermal enerji kaynakları […]

Hidroelektrik Enerji Karabükte HES

     Yenilenebilir enerji kaynaklarının gün geçtikçe ön plana çıktığı ve ülkelerin karbon bazlı yakıt içeren enerji üretim tesislerinin çevreye verdiği zararın ispatlanmasıyla temiz enerjiye daha çok önem verdiği günümüzde, bilimsel ve teknolojik araştırmalar da temiz enerjinin kullanımını kolay kılan bulgular elde etmeye başlamışlardır. Bu bulgular şüphesiz ki güneş, rüzgâr, su gibi en temel enerji kaynaklarından […]

BAKKA Enerji Raporu

Sanayi ve üretim için kullanılan enerji kaynakları, insan hayatına girmesi ile birlikte yaşantımızın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve bu durum enerjiyi daha da önemli bir konuma getirmiştir. Gün geçtikçe yeni kaynaklar bulunarak enerji ihtiyacı karşılanırken, kullanılan kaynakların çevreye verdiği olumsuz sonuçların etkisi göz ardı edilemeyecek noktaya geldiğinde ortaya yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma fikri […]

Hidrojen Enerjisinin Yükselişi

18. Yüzyılda buharla çalışan makinelerin keşfi gibi teknolojinin verdiği yeniliklerle bir döneme adını veren Sanayi Devrimi ile birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Yeni teknolojiler büyük güç girişlerini ve doğrudan daha fazla enerji talebini gerektirdiğinden, bu talebi karşılayacak sistem tasarımları hızlanmış olup karbon bazlı enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılamaya yetmiştir. Bu dönemden itibaren doğanın tahribatı ciddiye […]

Peltier Maddeler

Termoelektriksel modüller 1960’lara kadar ticari gelişimi göstermemiş olmasına rağmen, aslında modern termoelektrik soğutucular üzerindeki fizik kanunlarının temeli 1800’lü yılların ilk yarısına dayanmaktadır. Termoelektriğe ilişkin ilk bulgu, 1821 yılında, Alman bilim adamı Thomas Seebeck tarafından ortaya konulan iki farklı tür metalin içerisinde bulunduğu kapalı bir devrede elektrik akımı dolaştırıldığında, metal jonksiyonlarının iki farklı sıcaklık değeri tepkisini […]

Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi

Bugün birçok ülkede endüstriyel enerji tüketiminin yaklaşık %26 sı sıcak gazlar ve sıvılar şeklinde atılarak kaybolmaktadır. Bu kayıplar atık ısı geri kazanımı temel tekniklerinin uygulaması ile önemli ölçüde azaltılabilir. Atık ısı geri kazanımı ile ilgili tesis seçilmeden önce, mevcut sistemin proses ve işletme şartlarının çok iyi tanımlanması gereklidir. Endüstride çoğunlukla sıcak sıvı ve gaz atıklarının […]

Türkiyede Enerji Üretimi Tüketimi Kaçak kullanımı

Enerji sektörü Türkiye ekonomisi ve bölgemiz için en çok gelecek vaat eden ve en çekici yatırım alanı olarak kabul edilmektedir. Özelleştirme sürecine paralel olarak sektörde rekabetçi bir piyasa yapısına doğru geçiş yaşanmaktadır. Son dönemdeki özelleştirmeler, lisans ihaleleri ve stratejik ortaklıklarla, enerji piyasası hızlı bir büyüme ve liberalleşme sürecine sahne olmaktadır. Enerji sektörü bölgemizde yatırımcılar için […]