Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi

Termoelektrik jeneratörlerin çok sayıda jeneratörün birbirine seri bağlanması ile voltaj çıkıs yükseltilebilmekte, paralel bağlanması ile de akım değeri artırılabilmektedir. Bu çalışmada, termoelektrik jeneratörler kullanılarak bir deney seti oluşturulmuş, jeneratörün sıcak tutulması gereken yüzeyi soba borusunda üretilen atık gaz tarafından ısıtılarak ve soğuk olan yüzeyi üzerinden su geçirilip soğutularak sıcaklık farkı ile elektrik üretimi sağlanmıştır. Burada gerilim değerleri 5,11 V ile 8,69 V arasında değiştiği görülmüştür. Debi 0,083 lt/s olduğu anda 8,69 Volt ve 1,45 Amperlik maksimum performans elde edilmiştir. Soğutma suyu debisi değiştirilerek yapılan deneylerde elektrik üretimi doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmiş, sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur.

Makaleyi indirmek için tıklayınız

http://www.gujs.gazi.edu.tr/index.php/GUJsC/issue/view/97

http://www.gujs.gazi.edu.tr/index.php/GUJsC/article/view/1578