Mobil Güvenlik Eğitimi verildi…

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı’na yapmış olduğu TR81/17/TD/31 referans numaralı “Mobil Güvenlik Eğitimi” konulu proje başvurusu kabul edilerek 24.11.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Başarılı değerlendirilen teknik destek projesi kapsamında 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı […]

Mobil Cihazlarda Güvenlik Eğitimi

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı’na yapmış olduğu TR81/17/TD/0003 referans numaralı “Mobil Cihazlarda Güvenlik ve Alınabilecek Tedbirler Eğitimi” konulu proje başvurusu kabul edilerek 03.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Başarılı değerlendirilen teknik destek projesi kapsamında 17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eğitim salonunda Zonguldak Mesleki […]

Thecus N8900 ISCSI Bağlantısını Farklı Sunucuya Taşıma

Merhabalar, Bugünkü makalemizde Thecus N8900 marka NAS cihazına bağlı mevcut ISCSI bağlantısını diğer bir sunucuya içerisindeki bilgiler kaybolmadan aktaracağız. Klasik qnap gibi markalarda bu işlem çok kolay olmasına rağmen Thecus da tahminim güvenlik nedeni ile bu işlem biraz daha farklı işlemektedir. Öncelikle mevcut bağlantıyı kapatacağız. Bunun için mevcut sunucu üzerinden Diski offline yapıyoruz.     […]

Active Directory’yi Etkileyen Zararlı Yazılım

Geçen haftalarda maymuncuk (ing. “Skeleton Key”) olarak adlandırılan bir zararlı yazılımın saldırganlara Active Directory  üzerinde her hangi bir kullanıcı olarak yetki kazandırdığı görülmüştür. Hafıza içi (in-memory) bir yama olarak kurulan zararlı yazılım saldırgana AD (Active Directory – Aktif Dizin) üzerinde istediği kullanıcı ile oturum açma imkanı sağlamaktadır. “Skeleton Key” yazılımının bilinen örneklerinde memoryde çalışmasından dolayı AD […]

Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi

Termoelektrik jeneratörlerin çok sayıda jeneratörün birbirine seri bağlanması ile voltaj çıkıs yükseltilebilmekte, paralel bağlanması ile de akım değeri artırılabilmektedir. Bu çalışmada, termoelektrik jeneratörler kullanılarak bir deney seti oluşturulmuş, jeneratörün sıcak tutulması gereken yüzeyi soba borusunda üretilen atık gaz tarafından ısıtılarak ve soğuk olan yüzeyi üzerinden su geçirilip soğutularak sıcaklık farkı ile elektrik üretimi sağlanmıştır. Burada gerilim değerleri 5,11 V […]

Yerel Kaynaklardan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hizmet veren “Alo 170 Çağrı Merkezi” oluşturulması amacıyla yapılacak yatırım konusunda yatırımcı firma yetkilileri Valilik makamında sayın Valimiz Ali Kaban’ı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zongudak Yatırım Destek Ofisi uzmanları eşliğinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret kapsamında yatırım yeri tahsisi ve istihdam olanakları görüşülmüştür. Yapılacak yatırım ile 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. İstihdamda önceliğin […]

BackgroundContainer.dll Başlatma Sorunu

Merhabalar, Bilgisayar açılışında aşağıdaki gibi BackgroundContainer.dll başlatma sorunu alıyorsanız bu hatanın kapatılması için yapılması gereken aşağıda sıralanmıştır. Ancak her zamanki gibi sorun çözme çalışmaları yaparken yedeklerinizi almanızda yarar vardır. 1- Taskschd.msc (Görev Zamanlayıcıyı) çalıştırınız, 2- BackgroundContainer Startup Task görevine çift tıklayınız, 3- Eylemler ve ardından Programı Başlat’ı çift Tıklayınız, 4- Bağımsız Değişkenler Ekle (İsteğe Bağlı): karşısında […]

TR81 Hidroelektrik Enerji Raporu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gün geçtikçe ön plana çıktığı ve ülkelerin karbon bazlı yakıt içeren enerji üretim tesislerinin çevreye verdiği zararın ispatlanmasıyla temiz enerjiye daha çok önem verdiği günümüzde, bilimsel ve teknolojik araştırmalar da temiz enerjinin kullanımını kolay kılan bulgular elde etmeye başlamışlardır. Bu bulgular şüphesiz ki güneş, rüzgâr, su gibi en temel enerji kaynaklarından daha […]

Jeotermal Enerji Raporu

Artan enerji ihtiyacı, fosil enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve bunların kullanımından kaynaklanan çevre sorunları nedeniyle jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal enerji, ülke içi enerji potansiyelinin kapasite genişlemesi açısından fırsatlar sunmaktadır. Ulusal enerji politikamız gereği enerji tedarik portföyünün genişlemesi için son yıllarda jeotermal enerji kaynakları […]

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

11 Kasım 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve    kapsam MADDE 1 − (1) Bu    Tebliğin amacı ve kapsamı, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve […]